Name Father’s Name Age Address phone1 phone2
akchut Lal Gurda late mohan lal gurda 55 devghath, suryakund, gaya 9934494660
ajay lal goswami late chunilal goswami 38 panchmahalla under gaya 9852328767
ajay sankar pathak late chamari lal pathak 50 morcha gali thana visnupadh, gaya 9431223223
anuj lal bhaiya ganesh lal bhaiya 50 chand chaura, gaya 9006180163
anuj lal hal bithal mahesh lal hal bithal 26 mehandi bagh, gaya 9801204225
annant lal katriyar late narendra lal katriyar 37 dakshin darwaja sinsawriya chaura, gaya 9507957676
anil lal nakphopha shyam ji lal nakphopha 42 bahuaar chaura, gaya 9430442196
amar nath guput late ganesh lal guput 60 bahuaar, chaura, gaya
amar nath judge pahari late lakhan lal judge pahari 49 krishn dwarika, gaya 9939703815
amar nath dhokari jhangar late kanhaiya lal dhokari jhangar 55 krishn dwarika, gaya 9431289882
amar nath gurda krishn lal gurda 62 suryakund talab, devchaura, gaya 9431031958
arun lal judge pandey late ram ji lal judge pandey 57 sinswariya chaura, gaya 9006293717
arun lal jhangar late dwarika lal jhangar 52 panch mahalla, gaya 9934824304
arun lal nakphopha shyamji lal nakphopha 45 bahuaar chaura, gaya 7250170751
arun lal goswami late munni lal goswami 65 panchmahalla, gaya 9934629740
ashok kumar dhokari jhangar late kanhaiya lal dhokari jhangar 49 krishndwarika, gaya 9835068493
ashok kumar barik late chunilal barik 56 baldev bhawan chand chaura, gaya 9934238645
ashok lal gurda late krishn lal gurda 46 suryakund devchaura, gaya 8804843543
ashok lal bhaiya late ganesh lal bhaiya 52 chand chaura, gaya 9934226467
anand lal misra pahari paharilate murari lal misra pahari 30 chandchaura, gaya 95434456
ayush lal garae late rajan lal garae 18 chandchaura, murchagali, gaya 9661209343
ashok lal taiya late ramji lal taiya 66 narayan chua, gaya 9006184588
uttam kumar pathak late amarnath pathak 35 upperdih, gaya 9507922732
uttam lal dhokari pathak guput radhe lal dhokari 46 panchmahalla, gaya 9934658713
upendra lal gurda late mohan lal gurda 67 devgath, suryakund, gaya 7277124136
umesh lal pathak bhaiya late madanlal pathak bhaiya 27 uperdih, gaya 7250092559
umesh lal hal late raja lal hal 60 mehandi bagh, gaya 9572332314
umasankar upadhyay durga sankar upadhyay 52 navagari, gaya 7277140233
rishikesh lal gurda late purutome lal gurda 37 devgath, gaya 9430034268
omkar nath guput kashinath guput 55 bahuaar chaura, gaya 9934863536
omkarnath meharwar dari wala late ramnath meharwar dari wala 59 uperdih panchmahalla, gaya 9234876650
omkar pathak hada ghari wale sankar lal pathak hara 40 chand chaura ghanta ghar, gaya 9934905180
kanchan lal bhaiya kanhaiyalal bhaiya 48 mehandibagh, gujrati dharamsala, gaya 9835892784
kedarnath meharwar dariwala late ramnath meharwar dariwala 49 uperdih panchmahalla, gaya 9234784285
kanak katariyar barik late govind lal katriyar 41 chand chaura, gaya 9931878080
kundan lal mauaar late rajaji mauaar 25 bahuaar chaura, gaya 7783089905
kunnalal mahto late iswar lal mahto 30 krishn dwarika, gaya 9304351126
kanhaiya lal gurda late wayan lal gurda 65 suryakund, gaya 9570959932
kanhaiya lal goliwar late bihari lal goliwar 70 kathgachi sukhmana mahadev, gaya 9304687085
kanhaiya lal goliwar late panna lal goliwar 80 daunapur chandchaura, gaya 9931604436
kanhaiya lal chariyari late sitaram chariyari 59 nauvagadhi, gaya 9934422025
kanhaiya lal jhangar narayan lal jhangar 46 visnupadh vaiterni talab, gaya 9935617215
kanhaiya lal duvlia late kedar lal duvlia 64 navagari, maula ganj, gaya 8083148125
kanhaiya lal dhokari guput pathak radhe lal dhokari 50 panch mahalla, gaya 9934058713
kanhaiya lal nakphopha govind lal nak phopha 75 bahuaar chaura, gaya 9931064223
kanhaiya lal pahari mishra late gopal lal pahari mishra 72 chand chaura, murcha gali, gaya 8002521702
kanhaiya lal pathak late madan lal pathak 55 panch mahalla, gaya 9931604732
kanhaiya lal mahto late ganga vishnu lal mahto 65 nai sarak, daunapur, gaya 9430899668
kanhaiya lal meharwar parwatiyar late bihari lal meharwar 70 dev chaura, vishnupadh, gaya 8002694158
kanal sen kankatta late dwarika nath sen kankatta 30 bahuaar chaura, gaya 9097532485
kritinath gurda hari lal gurda 80 dev ghat suryakund, gaya 8292561809
kush lal pathak late ramu lal pathak 28 upperdih, gaya 9835892975
keshav lal bhaiya late ganesh lal bhaiya 60 chand chaura, gaya 7782021800
keshav lal dhokari uarf bauaji guput pathak radhe lal dhokari 44 panchmahalla, gaya 9934058713
krishna lal garai late mohan lal gurda 65 devghat, suryakund, gaya 7033915361
krishna lal jhangar late ganga lal jhangar 60 chand chaura, morcha gali, gaya 9934421512
krishna lal jhangar srigeri garai sijuaar late vishnu lal srigeri 48 dakshin darwaja, gaya 9934292134
krishna lal taiya pathak gurda late janardan lal taiya pathak gurda 62 navagari, chand chaura, gaya 9334698813
krishna lal pathak late durga lal pathak 60 karsilli chand chaura, gaya 9334938833
krishna lal bithal gopinath bithal 65 karsilli, gaya 9973940712
krishna lal nak phopha late madan lal nakphopha 65 tilha dharamsala bahuaar chaura, gaya 9516728605
karu chariyari late kedarnath chariyari 22 suryakund, devghat, vishnupadh, gaya 9334292199
kishan lal aagnivar khandkhauka late rajababu aagnivar 65 navagari tin mohani, gaya 9939707308
kishan lal taiya late gopal lal taiya 67 sijuaar state, gaya 9431223223
kishor kumar aagnihotri aagnivar & khandkhauka late kishun lal aagnivar & khandkhauka 51 nova gari tinmohani, gaya 9702348242
kishor kumar katriyar hal narayan lal katriyar hal 48 devchaura, chand chaura, gaya 8603660601
gajadhar gurda late kesho lal gurda 40 devghat, surya kund, gaya 9304093101
gajadhar lal aagnivar khandkhauka late ramkishun lal aagnivar 60 navagari, gaya 9939707348
gajadhar lal garai jhangar sijuaar late munni lal garai jhangar sijuaar 61 chand chaura, gaya 9835081289
gajadhar lal jhangar late ganga lal jhangar 71 chand chaura, gaya 9931064074
gajadhar lal taiya late mohan lal taiya 52 devchaura, surya kund, gaya 9939268345
gajadhar lal guput late ganesh lal guput 30 bahuaar chaura, gaya
gajadhar lal pathak bhaiya(sachiv) late madan lal pathak bhaiya 65 uperdih, gaya 9939972395
ganesh chariyari late somnath chariyari 40 karcilli, chandchaura, gaya 9852189889
ganesh lal chaudhari late mahadev lal chaudhari 72 chandchaura, murcha gali, visnu padh, gaya 950418956
ganesh lal dube dholakeswar late jhanna lal dube dholakeswar 75 nai sarak, gaya 9973228069
ganesh lal devnar chiraiya late dwarikanath devnar chiraiya 55 daunapur, nai sarak, gaya
ganesh lal dhokari late krishnanand dhokari 38 krishndwarika, vishnupadh, gaya 9134246804
ganesh lal pathak narayan lal pathak 50 kathgachi, gaya 7079787043
ganesh lal pathak bhaiya late madan lal pathak bhaiya 57 uperdih kharkatta, gaya 9939283028
ganesh lal hal late sonu lal hal 58 mehandi bagh, gaya 9835466487
girdhar lal gurda late jagarnath lal gurda 52 surya kund under, gaya 9835663800
giridhar lal mauar late gopalji mauar 63 bahuaar chaura, gaya 9934367279
gokul lal dube dhokaleswar late ramji lal dube dhokaleswar 30 pindbechi, vishnipadh, gaya 9934720974
gopal lal jhangar dwarika lal jhangar 61 panchmahalla, gaya 9661082405
gopal lal pasera wo gayab late beni lal gayab 86 kath gachi, gaya 7279011551
gopal lal mahto laksman lal mahto 65 kathgachi, visnupadh, gaya 9934967404
gopal sen gajadhar lal sen 55 sen ji ka thakur bari 8797200960
govind lal guput late ganesh lal guput 38 bahuaar chaura pital kiwad, gaya 9304857703
govind lal pathak late bacchu lal pathak aahir 53 brahmani ghat, upergali, gaya 9931603701
govind lal pathak wo guput late vishnu lal pathak wo guput 39 kathgachi, panchmahalla, gaya 9934606244
govind lal mahto dube late laksman lal mahto dube 65 kathgachi sukhmana mahadev, gaya 5539440606
gautam sen kankata late dwarikanath sen kankata 39 bahuaar chaur, vishnupadh, gaya
chan mauaar late mohan mauaar 45 bahuaar chaura, gaya 9473139188
chote lal baarik katariyar gopal lal barik katariyar 75 baldev bhawan, chand chaura, gaya 963117117
janardan lal baarik lakhsman lal baarik 62 krishn dwarika, gaya 6312223159
janardan lala jhangar late munni lal jhangar 63 dakhin darwaja, sinsauriya chaura, gaya 9946559381
jitendra babu pathak makhan babu pathak 40 vishnu padh, gaya 9304071114
dev nath meharwar dari wala lateramnath meharwar dari wala 64 uperdih, panchmahalla, gaya 9934021175
dwarika nath brahamchari late madan mohan brahamchari 70 sijuaar state,ram sagar talab, gaya 9631307567
dwarika pr. Urf bacchu lal aagniwar khandkhauka late raja babu aagniwar khandkhauka 70 daunapur hanuman gachi,nai sarak, gaya 9939757348
dwarika lal goswami late tunni lal goswami 52 panchmahalla, gaya 9430840941
damodar lal goswami late tunni lal goswami 60 panchmahalla, gaya 8757559643
damodar lal chaudhary late ram lal chaudhary 58 chand chaura, murcha gali, gaya 9334970008
damodar lal bhaiya late laksman lal bhaiya 75 karcilli vishnu padh road, gaya 9931556212
damodar lal bhaiya urf bacchan lal bhaiya late gopal lal bhaiya 66 brahmani gath gaya 9934687109
damodar lal mauaar meharwar madan lal mauaar meharwar 62 chandchaura, murcha gali, gaya
damodar lal hal late kanhaiya lal hal 66 mehandi bagh, gaya 9162689932
dinesh kumar mauaar late bhola babu mauaar 49 bahuaar chaura sijuaar state, gaya 9934687055
dinanath meharwar dariwale late ramnath meharwar dariwale 53 uperdih panchmahalla, gaya 9234563234
deepak kumar baarik radha raman baarik 33 baldev bhawan, chand chaura, gaya 9934616726
deepak lal hal late sonu lal hal 35 mehdibagh, gaya 9934905030
dhananjai lal guput late vijay lal guput 26 bahuaar chaura, sindhi dharamsala 9334218372
dhananjai lal pathak late mahadev lal pathak 37 kathgachi, gaya 9430607415
dhrup lal bhaiya late kanhaiya lal bhaiya 50 bahuaar chaura, gaya 9097194166
nand lal chaudhary late bhola lal chaudhary 39 chand chaura, gaya 9006168425
nandkishor pathak dhokari guput radhe lal dhokari 60 panchmahalla, gaya 9934058713
nandkishor mahto late mohan lal mahto viyogi 70 viyogi niwas, vishnu padh, gaya
narendra goswami late tunni lal goswami 46 panchmahalla, gaya 9835266241
narendra lal katriyar late chote lal katriyar 58 devghat, gaya 9386925664
narottam lal dabhalia vishnu lal dubhalia 49 nauwagari, gaya 9955280501
navin kumar mauaar late krishn chandra mauaar 30 vishnupadh, gaya 9934421512
nath sen baldev sen 48 bahuaar chaura, gaya 8797200960
narayan gurda dhokari late sadanand gurda dhokari 57 krishn dwarika, gaya 9386925080
narayan lal gurda late sadanand lal gurda 60 krishn dwarika, gaya 9473339913
narayan lal jhangar late ganga lal jhangar 80 chand chaura, gaya 9431255156
narayan lal dhokari govind lal dhokari 55 bangali aasram, kolkata bhawan, gaya 9939008749
narayan lal meharwar parwatia late bihari lal meharwar 49 dev chaura, vishnupadh road, gaya 9334491989
niranjan lal katriyar late narendra lal katriyar 30 dakshin darwaja sinsawriya chaura, gaya 9502429586
niranjan lal bhaiya kanhaiya lal bhaiya 50 mehandi bagh,gujrati dharamsala, gaya 8969189193
niraj kumar mauaar vishnu lal mauaar 40 bahuaar chaura, gaya 9709370459
pappu lal gurda late aanant lal gurda 35 dev chaura suryakund, gaya 9334292199
pratham kumar judge pahari late bharat lal judge pahari 27 chand chaura, gaya 9031442046
praduman dhokari gurda late shri nand dhokari gurda 36 krishn dwarika, gaya 9931064106
pramod lal meharwar parwatia late bihari lal meharwar 43 dev chaura, vishnupadh road, gaya 9386333965
prawin pathak hada katariyar ghanti wale sankar lal pathak baarik 32 chand chaura, gaya 9661441389
prasant lal bhaiya moti lal bhaiya 25 karsilli 8051674271
purusottam lal goswami late chunilal goswami 50 panchmahalla under gaya 9661082635
purusottam lal katriyar late chunilal katriyar 66 sisoria chaura, gaya 9934687185
pralhad ji uppadhayay pulish panda late ramji upadhyay pulish panda 55 nawagari,thana vishnupadh, gaya 9234783359
pralhad dhokari [gurda] shri nand ji dhokari[gurda] 38 krishn dwarika, gaya 9939407853
pranesh lal gurda late shri pati lal gurda 39 devchaura, gaya 9386096515
pint lal garai mauaar late gopal lal garai 31 kathgacchi, chand chaura, gaya
bauua pathak krishn murari lal pathak 42 brahmani gath gaya 9934960132
bacchu lal chaudhary veni lal chaudhary 61 chand chaura, murcha gali, gaya 9934292132
bacchu lal jhangar late dwarika lal jhangar 38 panchmahalla, gaya 9939009482
bacchan lal pathak shyam babu aahir wo pathak 40 chand chaura,sewadal road,gaya 9931958607
bachan lal gayab late kedar nath gayab 52 kathgachi tulsi bagh, gaya 9431223223
bachanulal pathak dhokari guput late radhe lal dhokari 58 panch mahalla, gaya 9934058713
benilal chaudhary late gopal lal chaudhary 86 chand chaura, murcha gali, gaya 9199757448
bablu lal kari wo chaudhary late lakhsman lal chaudhary 47 chand chaura, gaya 9939919770
barun kumar judge pandey late ramji judge pandey 42 maheta rest house chand chaura, gaya 9006293717
baldev lal dubhlia mishra late gopal lal dubhlia mishra 60 machli phatak,nai sarak,gaya 9435181219
baldev lal pathak late durga lal pathak 56 karsilli, gaya 9631054022
baldev lal baarik late kishan lal baarik 54 suryakund, vishnupadh, gaya 9835043238
baldev lal bithal gopinath bithal 52 karsilli, gaya 9973940712
baagis ji gurda shripati lal gurda 35 devchaura, gaya 9852505796
bihari lal mauaar late gopal ji mauaar 53 bahuaar chaura, gaya 8969775138
bharat lal mahto late chote lal mahto 55 krishn dwarika, gaya 9931722517
bhola lal baarik satrudhan lal baarik 64 krishn dwarika, gaya 9955589992
bhola lal bhaiya bacchu lal bhaiya 34 chand chaura, gaya 9934150047
bhola lal mauaar meharwar late madan lal lauaar meharwar 58 chand chaura, morcha gali, gaya 995558992
mukul kumar chaudhary late bharat lal chaudhary 40 nauwagari, gayatrighat, gaya 9852857023
mani lal baarik late annant lal jhangar baarik 46 sinsauria chaura, gaya 9431263343
madan lal pathak late makhan lal pathak 60 brahmani gath gaya
madan lal pathak wo gupat late narayan lal pathak wo gupat 52 kathgachi, panchmahalla, gaya 9934606244
madsadan lal pathak madan lal pathak 40 brahmani gath gaya 9334857410
madhwanand dhokari gurda krishna nand dhokari gurda 40 krishndwarika, vishnupadh road, gaya 9006606664
madhusudan lal gurda late kamal lal gurda 90 devchaura, gaya 9430569724
munnu lal dhokareswar vishnu lal dhokareswar 38 pind bechi, under gaya 9934279980
munna pahari ramji pahari 38 daunapur, gaya 9431085093
munna lal pathak late durga lal pathak 45 karcilli vishnu padh, gaya 9934603059
munna lal pathak guput late krishna lal pathak guput 44 bangali aasram, dakshin darwaja, gaya 9931425609
manoj lal garai late virchi lal garai 43 chand chaura kath gacchi, gaya 7277128585
manioj lal dhedhi manohar lal dhedhi 40 uperdih, gaya 9204496352
manoj lal nakphopha shyam ji lal nakphopha 51 bahuaar chaura, gaya 9546368249
manoj lal hal mahesh lal hal 27 mehadibagh, gaya 9801436255
manohar lal pathak late madan lal pathak 62 panchmahalla, gaya 9931711457
manohar lal dhedhi late madanlal aagniwar 64 uperdih, thana- vishnupadh, gaya
murari lal pathak aahir mahtab baiju lal aahir pathak 82 brahmani ghat, upergali, gaya 9334425290
maso gayatri devi tatak late dwarika lal tatak 78 sinsauria chaura,dakshin darwaja, gaya 9334698813
mahesh lal gupat ramjilal gupat 66 suryakund, gaya 9536900716
mahesh lal gupat pathak ganga vishnu gupat 62 bahuaar chaura, pital kiwar 9430070365
mahesh lal gayab late madan lal gayab 52 kathgachi, naisarak, thana – vishnupadh 9835095497
mahesh lal chaudhary late mahadev lal chaudhary 70 chand chaura, murcha gali, gaya 9199757448
mahesh lal pathak bhaiya late madan lal pathak bhaiya 50 uperdih, gaya
mahesh lal hal malik late sonu lal hal 55 mehandibagh,chand chaura, gaya 8084286034
mahadev lal bhaiya bacchu lal bhaiya 44 chand chaura, gaya 8292827497
makhan lal guput late bala lal guput 60 suryakund under, gaya 9709416730
makhan lal dabhulia late ganesh lal dubhalia 60 nawagari 9931698304
makhan lal baarik vishnu lal baarik 70 vishnu padh, gaya 9934686915
makhan lal mahanto late chote lal mahanto 54 krishn dwarika, gaya 9835256513
madho lal gurda kesho lal gurda 45 suryakund, vishnupadh, gaya 9955807580
madho lal jhangar moti lal jhangar 63 sinsauria chaura, gaya 9934063360
madholal dhokari guput pathak late ganga visunam guput dhokari 45 bangali aasram, dakshin darwaja, gaya 9801213751
minidevi late kishan lal 31 uperdih, gaya 7870154546
moti lal pathak wo gupat late vishnu lal pathak wo guput 41 kathgachi, panchmahalla, gaya 9934606244
moti lal bhaiya late chote lal bhaiya 45 karsilli, gaya 9934003991
mohan lal gayab saryu babu gayab 36 kathgachi, visnupadh, gaya 9431223223
mohan lal baarik late vishnu lal baarik 63 krishn dwarika, chand chaura, gaya 9934686915
yugak kishor pathak late makhan lal pathak 42 uperdih, gaya 9939268342
rang sen late ganga vishnu sen 48 bahuaar chaura, gaya 9973205641
ranjan lal dhedhi khandkhauka manohar lal dhedhi 35 uperdih, thana- vishnupadh, gaya 9934264640
ranjeet kumar jhangar late vishnu lal jhangar 32 dakshin darwaja ,vishnupadh, gaya 6562712635
ranjeet kumar pathak late amarnath pathak 36 morcha gali, sijuaar state, gaya
ranjeet kumar pathak madan lal pathak 30 brahmani gath gaya 9199862377
raman lal hal late raja lal hal 50 mehandi bagh, gaya 9572332314
ramesh kumar mauaar bholaji mauaar 36 bahuaar chaura, gaya 9631301567
ramesh lal hal late munna lal hal 48 mehadibagh, gaya 9661832135
ravi lal goswami late anil lal goswami 32 panch mahalla, gaya 9934904906
ravindranath katariyar late narayan lal katariyar 60 devchaura, chand chaura, gaya 9708477299
ravilal upadhyay late ramji lal upadhyay 46 nawagari, gaya
ravishankar lal hal sonu lal hal 38 mehandibagh,chand chaura, gaya 8002246996
raju lal gurda late krishna lal gurda 50 suryakund, gaya 8809186020
raj lal mauaar late gopal lal mauaar 45 bahuaar chaura, gaya 9172563006
raj lal hal late sonu lal hal 48 mehandibagh, gaya 9934904829
rajan kumar pathak madan lal pathak 33 brahmani gath gaya 9199862377
rajan lal goswami late tunni lal goswami 40 panch mahalla, gaya 7870895683
rajendra kumar sijuaar late gopal lal sijuaar 52 sijuaar state, ramsagar talab, gaya 9431224222
rajesh kumar dhokari jhangar late kanhaiyalal dhokari jhangar 38 krishn dwarika, gaya
rajesh lal katriyar late narayan lal katariyar 48 uperdih, devchaura, gaya 993900113
rajesh lal devnar chirdaya late dwarika nath devnar chirdaya 40 nai sarak, gaya 9931476272
rajesh lal pathak late durga lal pathak 44 karcilli, chandchaura, gaya 9973161214
radhe krishn pathak wo guput late narayan lal pathak wo gupat 80 kathgachi, panchmahalla, gaya 9934606244
radhe lal guput late gajadhar lal guput 60 dev gath, gaya 9973979499
radhe lal baarik late shyam lal baarik 68 daunapur chandchaura, gaya 9798702114
radha raman baarik late gopal lal baarik 57 baldev bhawan chand chaura, gaya 9934616726
ram lal bhaiya late narayan lal bhaiya 30 vishnupadh karsilli, gaya 9546922223
ramvhandra gurda shripati lal gurda 45 dev chaura, vishnupadh mandir road, gaya 8084032135
ramji duvlia late baran lal duvlia 70 nawagari, gaya
ramji pahari late raja ram pahari 63 daunapur, gaya 9431279316
ramji lal dhokari late kamal lal gayab 90 sinsauria chaura, gaya 9304060267
ramnath babu bithal late bacchu babu bithal 42 mehandibagh mangalagori, gaya 9973565621
ramnath bhaiya late radhe krishn bhaiya 40 karsilli, gaya 9570551106
ramlal jhangar baarik late krishna lal baarik 86 sinsauria chaura, gaya 9835466607
ramlal pathak late madan lal pathak 50 panchmahalla under gaya 9304059343
rahul sen radhe krishn sen 27 bahuaar chaura, gaya 9570762333
laksman babu bitthal late bacchu babu bithal 40 mehandi bagh,gujrati dharamsala, gaya 9835082426
laksman lal nakphopha late govind lal nakphopha 76 bahuaar chaura,tilha dharamsala, gaya
laksman lal pathak late madan lal pathak 48 panch mahalla, gaya 8757171573
laksman lal bhaiya late binda lal bhaiya 49 uperdih, gaya
laln lal mauaar late gopal lal mauaar 48 bahuaar chaura, gaya 9934234771
lallu babu pathak buti late raja lal pathak buti 60 dakshin darwaja, gaya 9304617458
lalu lal bithal late dadu lal bithal 65 mehadibagh, gaya
lal ji jhangar late vishnu lal jhangar 42 dakshin darwaja, gaya 9934421512
laljilal hal late raja lal hal 38 mehadibagh, gaya 9572332314
varun lal pandey ravi kumar judge pandey 22 chand chaura, gaya 8006293717
vashudev lal parwatia dhokari late gopal lal dhokari guput 63 krishn dwarika, gaya 9934687103
vikas mauyar sonu lal mauyar 33 bahuaar chaura, gaya 96661184118
vikas sijuaar rajendra kumar sijuaar 30 ramsagar talab, sijuaar state, gaya 9934422369
vijay kumar badrinath gayab 44 suryakund devchaura, gaya 8862959555
vijay lal guput dhokari late gopal lal guput dhokari 54 krishn dwarika, gaya 9334238870
vijay lal goswami late chunni lal goswami 40 panchmahalla under gaya 9931441421
vijay lal chariyari late sitaram chariyari 47 nawagari,vishnupadh, gaya
vijay lal pathak late chamari babu pathak 52 murcha gali, vishnupadh, gaya 9234715616
vijay lal hal late raja lal hal 40 mehandi bagh, gaya 9572332314
vijay vikram aagniwar khand khauka late damodar lal aagniwar khandkhauka 50 daunapur hanuman gachi,nai sarak, gaya 9939787348
vinay lal katariyar narendra lal katariyar 35 dakhin darwaja, sinsauriya chaura, gaya 9934953771
vinay lal tatak late janardan lal tatak 48 sinsauria chaura, gaya 9973980272
vinay lal baarik shyam lal baarik 50 chanchaura, baldev bhawan, gaya 7654282139
vinay lal bhaiya late kanhaiya lal bhaiya 50 bahuaar chaura, gaya 9304060414
vinay lal hal mahesh lal hal 28 mehadibagh, gaya 8084286034
vinit kumar pathak shankar lal baarik 32 chand chaura, gaya
vinod lal duvlia late mohan lal duvlia 59 madanpur,aachaywatt, gaya 9934838590
vinod lal dhokari guput paathak late ganga vishnu guput dhokari 53 dakshin darwaja, gaya 8581990509
vinod lal pathak late chamari lal pathak 53 morcha gali, gaya 9234715616
vinod lal meharwar parwatiyar late bihari lal meharwar 41 dev chaura, vishnupadh road, gaya 8083625525
virendralal dedhi wa khandkhauka late madan lal aagniwar 60 uperdih, gaya 9835448970
vivek lal bhaiya late chote lal bhaiya 32 karsilli 9934003591
vishavnath lal bhaiya late bholanath bhaiya 30 karsilli, gaya 9472913676
vishnu guput [darga ji] late ganesh lal guput 37 pital kiwar, bahuaar chaura, gaya 9934636767
vishnu lal katariyar late ram kishun lal katariyar 70 kathgachi, panchmahalla, gaya 9934264204
vishnu lal bithal late nanhu babu bithal 60 mehandi bagh,gujrati dharamsala, gaya 9199093526
vishnu lal bhaiya late gopal lal bhaiya 53 uperdih, gaya 8083338312
vishnu lal bhaiya radhe krishn bhaiya 61 karsilli, gaya 9771874921
vinod lal bithal late dau lal bithal 50 mehandi bagh 9661216141
vishnu lal mahto late laksman lal mahto 40 krishn dwarika, gaya 9546157042
vishnu lal goswami gopal lal goswami 63 panch mahalla, gaya 9931711454
vishnu lal pathak bhaiya late madan lal pathak 71 uperdih, gaya 9546398100
wipak lal chariyari late badri lal chariyari 28 bangali aasram, gaya 9199355568
viran lal goliwar kanhaiyalal goriwar 41 kathgachi, visnupadh, gaya 9304687035
shankar lal jhangar raja late munni lal jhangar 67 dakshin darwaja, gaya 9835081289
shankar lal baarik late madan mohan lal baarik 65 chand chaura, ghanta ghar, gaya 9304394803
shambhu lal pandey taiya late shyam lal pandey taiya 55 vishnupadh road,gaya
shambhu lal bitthal parwatia late munni lal bitthal 55 mehandhibagh, panchmahalla, gaya
shambhu lal bhaiya gopal lal bhaiya 36 uperdih, gaya 9801802845
shambhunath gayab late badrinath gayab 66 kathgachi, panchmahalla, gaya 9234865461
sarad kumar katariyar hal late narayan lal katariyar 56 devchaura, chand chaura, gaya 9835096986
sarad lal pathak late durga lal pathak 40 karsilli chand chaura, gaya 9798248774
shridhar lal gurda late jagarnath lal gurda 55 suryakund, gaya 9835844245
shrinath gayab badarinath gayab 65 kathgachi, panchmahalla, gaya 9431223532
sashi lal pathak late durga lal pathak 43 karsilli, gaya 9934953774
somnath gurda late ganga vishnu gurda 44 karcilli vishnu padh, gaya 8002685725
sangam lal dube katariyar late beni madhav dube katariyar 43 pind bechi, gaya 9431208198
sanjay kumar goswami late tunni lal goswami 40 panch mahalla, gaya 9431417290
sanjay kumar polad late gopal lal polad 46 ramsagar road, naisarak, gaya 9431278287
sanjeev lal pahari kanhaiya lal chaudhary pahari 42 chand chaura, morcha gali, gaya 8083693120
satish lal pathakguput dhokari radhe lal dhokari 32 panch mahalla, gaya 9934058713
santosh kumar katariyar late narayan lal katariyar 70 pindbechi, chandchaura, gaya 9334680361
sadanand lal guput late kanhaiya lal guput 55 suryakund devchaura, gaya 9334979359
sandeep kumar hal/bitthal late bacchan lal hal/bitthal 33 mehandibagh, gujrati dharamsala, gaya 9572332314
sunil kumar goswami munni lal goswami 48 panchmahalla under gaya 9934840845
sunil kumar hal late narayan lal hal 51 mehandhibagh, godawari road, gaya 9934687089
sameer kumar sen[kankata] dwarikanath sen[kankata] 35 bahuaar chaura, gaya 9470064807
sarju nath giri budhu giri 49 chandauti, gaya
suraj lal goswami chunilal goswami 60 panchmahalla under gaya 9852328767
siddhart katariyar baarik late mahadev lal katariyar baarik 0 chand chaura, bada, gaya 9934674708
hemanth lal chaudhary late laksman lal chaudhary 41 vishnupadh, chandchaura, gaya 9939919770
harihar nath bhaiya chote lal bhaiya 45 chand chaura, gaya 9499692517
heera nath meharwar dariwala late ramnath meharwar 62 uperdih, panchmahalla, gaya 9431224223
heeralal bhaiya late panna lal bhaiya 84 nawagari, gaya 9097194166

4 thoughts on “gayapanda list”

 1. Ranjan Agrawal

  please give your phone number along with exact place of residence.

 2. Lalan jee mauar

  My name is lalan jee mauar
  Add. Bahuar chaura tilha dharamsala
  Cont.9934234771,8809183455

 3. Lalan jee mauar

  My name is lalan jee mauar
  Add. Bahuar chaura tilha dharamsala
  Cont.9934234771,8809183455

Comments are closed.

https://smallseotols.com